Fes-te soci

Dilluns 22 d’abril

Cerca

Escola de Tennis

ESCOLA DE TENNIS

TRÍPTIC INFORMATIU ESCOLA DE TENNIS

Des de l’escola de tennis del Club Tennis Vic, volem fomentar actituds, valors, hàbits … que l’ajudaran davant de molts altres àmbits de la vida. L’escola dóna resposta a les diferents motivacions i inquietuds dels alumnes, des de la vessant més recreativa fins a la més competitiva.

Documentació

Per a què la inscripció sigui vàlida cal que empleneu el full d’inscripció i el retorneu signat a la recepció del club:

Full d’inscripció Escola Base

Full d’inscripció Escola de Competició

Full d’inscripció ERTV

Full d’inscripció Escola de Perfeccionament

Full d’inscripció Escola d’adults

Full d’inscripció Escola de cadira de rodes

Full d’inscripció Classes Particulars

Per qualsevol dubte, enviar un correu a:

Per escola base i adults: escola@clubtennisvic.cat

Per competició: competicio@clubtennisvic.cat

Per direcció: direcciotecnica@clubtennisvic.cat

RESPONSABLES

Directius tennis
Josep Febrer
Marta Carreter
Lluís Sagués

Director de l’escola de tennis
Miqui Moreno

Coordinador escola base i perfeccionament
Xevi Garcia

Coordinadors de l’itinerari de competició
Àlex Hernández i Roger Ordeig

Coordinador adults i escola social
Jordi Serra

Equip tècnic escola de tennis
Roger Ordeig

Isaac Tortadès

Xevi Garcia

Àlex Hernández

Jordi Serra

Jordi Lloansí

Marc Bonjoch

Pep Febrer

Eloi Bacarissas

Genís Alcantara

Adrià Serrat

Arnau Calvet

Carles Gacio

Kenneth Rabinad

Laura Solà

Bruna Vidal

Júlia Codina

Carla Solà (pràctiques)

Preparadors físics
Manel Sala

Pau Brunet

Alex Sospedra

Ignasi Álvarez

INFORMACIÓ D'INTERÈS

En cobrar el primer rebut s’afegirà la matrícula de 80 € i 42 € pels alumnes de mini-tennis.

La Llicència Federativa és obligatòria per a tots els alumnes (excepte mini-tennis) i es cobrarà amb el rebut del mes d’octubre.

Els alumnes de mini-tennis, iniciació, pre-competició, grup juvenil i adults que no siguin socis, el 1r any podran gaudir de la tarifa de soci. A partir del 2n any s’aplicarà un increment de la quota del 30%. 

Els alumnes de la etapa pont verda, competició i rendiment que no siguin socis, el 1r any podran gaudir de la tarifa de socis amb la condició que el 2n any es facin socis amb unes condicions especials (consultar a administració).

Les famílies nombroses o monoparentals gaudiran d’un 15% de descompte en la quota mensual de l’escola de tennis (es necessita presentació prèvia del document acreditatiu vigent). 

Per inclemències meteorològiques o causes alienes al Club en què s’hagin de suspendre els entrenaments, s’oferirà preparació física o activitats alternatives.

No es permet el canvi de dia de forma voluntària sense una prèvia notificació i una acceptació per part de l’equip tècnic.

L’escola començarà el dia 4 de setembre i seguirà el calendari escolar