Escola de Tennis

ESCOLA DE TENNIS

TRÍPTIC INFORMATIU ESCOLA DE TENNIS

Des de l’escola de tennis del Club Tennis Vic, volem fomentar actituds, valors, hàbits … que l’ajudaran davant de molts altres àmbits de la vida. L’escola dóna resposta a les diferents motivacions i inquietuds dels alumnes, des de la vessant més recreativa fins a la més competitiva.

Documentació

Per a què la inscripció sigui vàlida cal que empleneu el formulari AQUÍ

DOCUMENT SEPA

Per qualsevol dubte, enviar un correu a:

Per escola base i adults: escola@clubtennisvic.cat

Per competició: competicio@clubtennisvic.cat

Per direcció: direcciotecnica@clubtennisvic.cat

RESPONSABLES

Directius tennis
Josep Febrer
Marta Carreter
Lluís Sagués

Director de l’escola de tennis
Miqui Moreno

Coordinador escola base i perfeccionament
Xevi Garcia

Coordinadors de l’itinerari de competició
Àlex Hernández i Roger Ordeig

Coordinador adults i escola social
Jordi Serra

Equip tècnic escola de tennis

Roger Ordeig, Isaac Tortadès, Xevi Garcia, Àlex Hernández, Carles Gacio, Jordi Serra, Jordi Lloansí, Adrià Serrat, Arnau Calvet, Laura Solà, Marc Bonjoch, Pep Febrer, Genís Alcàntara, Eloi Bacarisas, Adrià Serra, Júlia Codina, Roc Martí, Marc Galobardes.

Preparadors físics

Manel Sala, Joshua Colomar, Aleix Sospedra, Ignasi Àlvarez i Pau Brunet.

Ajudant escola

Eloi Bacarissas i Genís Alcàntara.

INFORMACIÓ D'INTERÈS

• Al cobrar el primer rebut, s’afegirà la matrícula de 90 €, excepte pels alumnes de mini-tennis que serà de 50 €. El preu inclou una samarreta de l’equipació oficial del Club.

• La Llicència Federativa és obligatòria per a tots/es els alumnes (excepte per minitennis) i es cobrarà amb el rebut del mes d’octubre.

• Els no-socis i els subscriptors d’El 9 Nou el 1er any podran gaudir de la tarifa de socis. A partir del 2n any s’aplicarà un increment de la quota del 30% en el cas dels no-socis i d’un 5% en el cas dels subscriptors d’El 9 Nou.

• Els alumnes que estiguin de baixa més de 30 dies i ho justifiquin mitjançant un informe mèdic quedaran exempts del pagament de la quota dels entrenaments però en cap cas es retornarà l’import de la matrícula ni llicència.

• L’escola començarà el dia 9 de setembre i acabarà el 20 de juny de 2025. Seguirà el calendari escolar de Vic.

• Les informacions relacionades amb l’escola de tennis s’enviaran per correu electrònic.