Aquest Club el fem entre tots, per això valorem totes les opinions.

En aquesta pàgina, trobareu totes les nostres dades de contacte.

Estem a la vostra disposició per resoldre qualsevol dubte, comentar punts de vista o ajudar-vos en tot el que faci falta.

Gràcies per visitar la pàgina del Club Tennis Vic.

Dades de contacte

CLUB TENNIS VIC

Avinguda Olímpia s/n
08503 Gurb
T 93.883.34.60
ctv@clubtennisvic.cat

Formulari de contacte

Enviarclear

L’informem que en compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la Protecció de les Persones Físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació de dades i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que a l’omplir aquesta butlleta les dades personals facilitades estaran incorporades al nostre fitxer titularitat de Club Tennis Vic, amb domicili a Avinguda Olímpia s/n, Gurb 08503, Barcelona. 

Per ampliar la informació, pot accedir a la política de privacitat del Club Tennis Vic al següent enllaç: https://clubtennisvic.cat/avis-legal/.