Escola de Pàdel

ESCOLA DE PÀDEL

TRÍPTIC INFORMATIU ESCOLA DE PÀDEL

Des de l’Escola de Pàdel del Club Tennis Vic, volem fomentar actituds, valors i hàbits saludables que ajudaran a l’alumne davant de molts altres àmbits de la vida. És per això, que l’Escola dona resposta a les diferents motivacions i inquietuds dels alumnes, des de la vessant més recreativa fins a la més competitiva.

Documentació

Per a què la inscripció sigui vàlida cal que empleneu el full d’inscripció i el retorneu signat a la recepció del club:

Full d’inscripció Escola de Pàdel

Full d’inscripció classes particulars

Per qualsevol dubte, enviar un correu a padel@clubtennisvic.cat

RESPONSABLES

Directius Pàdel

Josep Orriols
Marc Canals

Directora de l’Escola de Pàdel
Maite Vila

Equip Tècnic de l’Escola de Pàdel

Maite Vila
Adrià Costa
Pius Quer
Ingrid Planas
Carlos Gilabert
Biel Camacho

Preparador físic

Gil Creus 

Biel Cubí

INFORMACIÓ D'INTERÈS

INFORMACIÓ D’INTERÈS

Els dies de pluja es faran altres activitats.

En cobrar el primer rebut s’afegirà la matrícula de 53 € i la llicència federativa (obligatòria per a tots els alumnes de l’Escola de Pàdel).

Els no socis el 1er any podran gaudir de la tarifa de soci i a partir del 2n any s’aplicarà un 30 % d’increment de la quota de soci. En cas de ser subscriptor del “EL 9 NOU” s’aplicarà un increment del 5%.

L’escola començarà el 4 de setembre i seguirà el calendari escolar.