XVII COPA COMARCAL:

OR            ARGENT        BRONZE

                                                                      ACTA

Campionat Comarcal

de Tennis
2018 – 2019

Categories:

OR       ARGENT      BRONZE      (resultats)

-MASTER INDIVIDUAL (CLASSIFICACIÓ):

 OR            ARGENT           BRONZE          FEMENI

-MASTER INDIVIDUALS (CAMPIONS):

OR          ARGENT        BRONZE       FEMENÍ

 Acta (documen)t)

REGLAMENT DEL 42è CAMPIONAT COMARCAL DE TENNIS D’OSONA
ANY 2018/ 2019

1- Un cop tancada la inscripció no s’admetrà cap canvi en la composició dels equips.
Abans de començar la segona volta, es podran inscriure jugadors i/o jugadores per disputar la segona volta.

2- Per jugar els partits, els clubs hauran de disposar d’un mínim de dues pistes, amb servei de vestidors i dutxes.

3- Cada club podrà inscriure un màxim de tres equips. Cada equip no té límit de jugadors/es.

4- Cada equip ha d’apuntar en el full d’inscripció el dia i hora per disputar els partits a casa
i si algun cap de setmana no podran jugar. Podrà ser dissabte a la tarda o diumenge.

5- En el grup or es jugaran 5 partits per confrontació: tres individuals masculins (el tercer pot ser femení)
i dos dobles masculins, femenins o mixtes. En els grups argent i bronze es jugaran 6 partits per confrontació:
tres individuals masculins (el tercer pot ser femení ), un individual femení i dos dobles masculins, femenins
o mixtes. L’ordre dels partits serà el que ve marcat per l’acta.

6- Dels 4 jugadors de dobles, els dos més ben classificats de la llista, han de jugar obligatòriament el primer
doble. En el cas que sigui un doble femení jugaran el segon, i en el cas de ser mixta regirà
la classificació del jugador masculí. Aquesta normativa s’aplicarà en tots els grups.

7- El capità de qualsevol equip pot demanar la identificació dels jugadors/es de l’equip contrari.

8- Els capitans donaran les llistes de jugadors com a mínim 15 minuts abans de començar els partits i per escrit.

9- En cas que faltin jugadors/es, poden jugar els dobles dos jugadors/es que ja hagin disputat
l’individual, per ordre de llista. En les promocions i el play-off no es pot repetir cap jugador/a.

10- Un màxim de 2 jugadors d’un equip inferior podran jugar en l’equip superior, però sempre només disputant
una eliminatòria per jornada.

11- Els partits es jugaran al millor de tres sets, però el tercer set, si cal, es jugarà directament com a super
tiebreak a 10 punts, amb marge mínim de 2 punts, per decidir el guanyador/a del partit.”

12- Es poden inscriure jugadors/res que tinguin fins a 10 punts segons la classificació atorgada per la
Real Federació Espanyola de Tennis en les últimes llistes vigents. També es poden inscriure els jugadors/es amb
més de 10 punts, amb la condició d’haver jugat les dues últimes edicions del Campionat, o que un equip ho
demani i sigui aprovat per la reunió de clubs prèvia al Torneig. El jugador que tingui la millor puntuació jugarà
de número 1, i així successivament, sempre en sentit descendent. Aquest apartat s’aplicarà en tots els
grups. Una vegada anotat l’últim dels classificats amb punts, el capità continuarà seguint l’ordre de la llista
tramesa a l’organització. Es formaran tres grups de set o vuit equips segons sigui la inscripció. La formació
d’aquests tres grups tindrà relació amb la classificació de l’últim campionat, i es tindrà en compte el capítol
d’altes i baixes de l’edició anterior.

13- Es jugaran els partits segons el calendari establert. Els caps de setmana que hi hagi pont
o alguna festa senyalada no es jugarà, la setmana del carnestoltes no hi haurà jornada,
procurant aprofitar-los per jugar partits ajornats.

14- Tots els grups del torneig jugaran pel sistema de lliga a doble volta.

15- El campió del grup B pujarà automàticament al grup A. El campió del Grup C pujarà al grup B.
L’últim classificat del grup A baixarà al grup B i l’últim classificat del grup B baixarà al grup C.
El penúltim classificat del grup A jugarà contra el sots-campió del grup B.
El guanyador de l’eliminatòria jugarà la temporada següent al grup A.
El penúltim classificat del grup B jugarà contra el sots-campió del grup C.
El guanyador de l’eliminatòria jugarà la temporada següent al grup B.
Aquestes promocions es jugaran a un sol partit a les pistes de l’equip de categoria superior.
Es jugaran dos individuals masculins, un individual femení i dos dobles.

16- En cas d’empat en la classificació final es tindrà en compte el resultat obtingut entre els equips que quedin
igualats. Si persisteix l’empat es comptaran els sets guanyats. I si continua l’empat, els jocs guanyats.

17- En cas de W.O. s’anotarà com a resultat un 6-0.
El retard màxim permès per iniciar els partits és de 15 minuts.

18- Si un equip es retira una vegada iniciada la competició s’anul·laran tots els seus resultats.

19- Els partits es jugaran a les instal·lacions dels clubs que figurin en primer lloc en el calendari de competició.

20- Es sumarà un punt per cada partit guanyat.

21- Els partits només es podran aplaçar es cas d’inclemències meteorològiques, l’eliminatòria suspesa es tindrà
que jugar en els pròxims 15 dies, en el cas que els dos equips no es posin d’acord,
el comitè tècnic posarà dia i hora per jugar l’eliminatòria.

22- En cas de suspensió parcial de la confrontació entre dos equips es comunicarà immediatament al comitè
organitzador. La continuació d’aquesta, es jugarà segons el següent criteri:

a) La llista de jugadors serà la mateixa que la lliurada abans de la suspensió dels partits.

b) Es comptarà un punt guanyat per cada partit finalitzat.

c) Els partits ajornats començaran amb el resultat que tenien en el moment de la suspensió.

23- L’equip local és responsable de lliurar l’acta dels partits una vegada hagin finalitzat i sempre abans de les
13 hores del dilluns següent a la confrontació, mitjançant el correu electrònic  ctv@clubtennisvic.cat

24- Hi haurà trofeus i/o records per tots els equips participants.

25- Tot equip que no comuniqui abans del divendres a les 20.00 h la baixa d’un o més jugadors/es que
comportin la suspensió d’un o més partits, aquest serà penalitzat amb un punt per partit no jugat.
Aquesta incidència s’ha de fer constar a l’acte en l’apartat d’observacions.

26- El llistat de jugadors que presentin els equips de totes les categories, serà preceptiu
per configurar l’ordre de joc dels jugadors a cada eliminatòria.

COMARCAL Tenis. Club Tennis Vic