Benvolguts/des:

Us convoquem a l’Assemblea General Ordinària de socis que tindrà lloc, el dijous dia 7 de març de 2024,

al saló local social del nostre Club, a les 20:00 hores, en primera convocatòria, i a les 20:30 hores, en segona convocatòria.

Ordre del dia:

1) Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’Assemblea Ordinària celebrada el dia 2 de març de 2023

2) Exposició i memòria de les activitats desenvolupades durant l’exercici 2023.

3) Lectura i aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes de l’exercici 2023.

4) Presentació i aprovació, si s’escau , dels objectius per a l’exercici 2024.

5) Proposta i aprovació, si s’escau, de les quotes ordinàries per a l’exercici 2024.

6) Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost per a l’exercici 2024.

7) Torn obert de paraules.

La informació sobre les matèries objecte de l’Assemblea estaran a disposició dels socis durant el deu dies naturals anteriors a l’Assemblea.

Esperant la vostra assistència i col·laboració, us saludem molt cordialment.

Miquel Vilardell i Ynaraja

President del Club Tennis Vic

Vic, 8 de Febrer de 2024