Escola de Pàdel

Des de l’Escola de Pàdel del Club Tennis Vic, volem fomentar actituds, valors, hàbits… que l’ajudaran davant de molts altres àmbits de la vida. L’Escola dóna resposta a les diferents motivacions i inquietuds dels alumnes, des de la vessant més recreativa fins a la més competitiva.

Directius Pàdel
Rosa Vila
Josep Orriols
Marc Canals

Coordinadora de l’Escola de Pàdel
Maite Vila

Equip Tècnic Escola de Pàdel
Xevi Ferrer i altres

Documentació
Per a què la inscripció sigui vàlida cal que empleneu el full d’inscripció i el retorneu signat a la recepció del club.

+ Tríptic Escola de Pàdel 2018/19

Full d’inscripció Escola de Pàdel
Full d’inscripció Escola de Pàdel Adults
Full d’inscripció Classes Particulars de Pàdel

Informació d’interès

Els dies de pluja es faran altres activitats. Al cobrar el primer rebut, s’afegirà la matrícula (45€) i la llicència federativa per a competició. Els no socis tenen com a promoció especial un 25% d’increment en les quotes i hauran d’abonar per avançat un trimestre.
L’escola començarà el 12 de setembre i se seguirà el calendari escolar.

Grups

MINI-PÀDEL
Per a nens i nenes de 6 a 8 anys
Horari: dimarts i dijous de 17:30h a 18:45h
Preus mensuals: 1 dia: 38,60€ // 2 dies: 65,60€

INICIACIÓ
Per a nens i nenes de 8 a 10 anys
Horari: de dilluns a divendres de 17:30h a 18:45h pàdel
i de 18:45h a 19:15h treball psicomotriu.
Preus mensuals: 1 dia: 41,50€ // 2 dies: 70,50€

PERFECCIONAMENT
Per a nens i nenes de 10 a 12 anys
Horari: de dilluns a divendres de 18:15h a 18:45h treball psicomotriu
i de 18:45h a 20h pàdel
Preus mensuals: 1 dia: 49,50€ // 2 dies: 77,20€

JUVENILS
Horari: de dilluns a dijous de 15:30h a 17h
Preus mensuals: 1 dia: 49,50€ // 2 dies: 77,20€

Competició i particulars

COMPETICIÓ
Pes a nens i nenes seleccionats
Horari: de dilluns a divendres de 18:15h a 18:45h físic
i de 18:45h a 20h pàdel
Preus mensuals: 2 dies: 84,50€ // 3 dies: 105,20€

CLASSES ADULTS
+ de 18 anys. Grups de 3 o 4 persones segons nivell
Horari: dilluns i dimecres de 20h a 21h i de 21h a 22h
Preus mensuals: 1 dia: 41,20€ alumne

CLASSES PARTICULARS
Horari: a convenir
Preus per classe (1h)

Classe individual: 24€ alumne (soci) i 28€ alumne (no soci)
Grup de 2 alumnes: 14€ alumne (soci) i 17€ alumne (no soci)
Grup de 3 alumnes: 11€ alumne (soci) i 13€ alumne (no soci)

Galeria de fotos

Escola Pàdel