Escola de Pàdel

Des de l’Escola de Pàdel del Club Tennis Vic, volem fomentar actituds, valors, hàbits… que l’ajudaran davant de molts altres àmbits de la vida. Es per aixó, que l’Escola dóna resposta a les diferents motivacions i inquietuds dels alumnes, des de la vessant més recreativa fins a la més competitiva.

Directius Pàdel
Rosa Vila
Josep Orriols
Marc Canals

Coordinadora de l’Escola de Pàdel
Maite Vila

Equip Tècnic Escola de Pàdel
Xevi Ferrer
Adrià Costa
Toni Mascaró
Pius Quer
Arola Álvarez
Gil Creus (prep. físic)

Documentació
Per a què la inscripció sigui vàlida cal que empleneu el full d’inscripció i el retorneu signat a la recepció del club.

+ Tríptic Escola de Pàdel 2020/2021

Full d’inscripció Escola de Pàdel
Full d’inscripció Escola de Pàdel Adults
Full d’inscripció Classes Particulars de Pàdel

Grups

MINI-PÀDEL
Per a nens i nenes de 6 a 8 anys
Horari: de dilluns a divendres de 17:30h a 18:45h
Preus mensuals: 1 dia: 41,50€ // 2 dies: 70,50€

INICIACIÓ
Per a nens i nenes de 8 a 12 anys
Horari: de dilluns a divendres de 17:30h a 18:45h pàdel
i de 18:45h a 19:15h treball psicomotriu.
Preus mensuals: 1 dia: 44,50€ // 2 dies: 76€ // 3 dies: 94€

PERFECCIONAMENT I
Per a nens i nenes de 9 a 13 anys
Horari: de dilluns a divendres de 17:30h a 18:45h pàdel
i de 18:45h a 19:15h prep. física.
Preus mensuals: 1 dia: 52,50€ // 2 dies: 84€

PERFECCIONAMENT II
Per a nens i nenes de 13 a 16 anys

Horari: dilluns, dimecres i divendres de 18:15h a 18:45h prep. física
i de 18:45h a 20h pàdel. Dimarts i dijous de 16h a 17:30h pàdel i de 17:30h a 18:15h prep. física.
Preus mensuals: 1 dia: 52,50€ // 2 dies: 84€

JUVENILS
Per a nois i noies 13 a 18 anys
Horari: 
de dilluns a divendres de 16h a 17:30h
Preus mensuals: 1 dia: 52,50€ // 2 dies: 84€

ESCOLA DISSABTES
Per a nens i nenes de 8 a 12 anys
Horari: dissabtes de 10h a 11:30h
Preus mensuals: 1 dia: 52,50€

Competició i particulars

COMPETICIÓ
Per a nens i nenes seleccionats
Horari: dimarts i dijous de 18:15h a 18:45h prep. física i de 18:45h a 20:30h pàdel. Dimecres i divendres de 15:30h a 17:15h pàdel i de 17:15h a 18h prep.física
Preus mensuals: 1 dia: 68€ // 2 dies: 115€

CLASSES ADULTS
+ de 18 anys. Grups de 3 o 4 persones segons nivell
Horari: dilluns i dimecres de 20h a 21h i de 21h a 22h.
Preus mensuals: 1 dia: 44€ alumne

CLASSES PARTICULARS
Horari: a convenir
Preus per classe (1h)
Classe individual: 25€ alumne (soci) i 29€ alumne (no soci)
Grup de 2 alumnes: 15€ alumne (soci) i 18€ alumne (no soci)
Grup de 3 alumnes: 12€ alumne (soci) i 14€ alumne (no soci)
Classes partit 1h (3 alumnes): 11€ alumne (soci) i 13€ alumnes (no soci)
Classes partit 1,5h (3 alumnes): 15€ alumne (soci) i 18€ alumne (no soci)

INFORMACIÓ D’INTERÈS

Els dies de pluja es faran altres activitats. Al cobrar el primer rebut, s’afegirà la matrícula (46€) i la llicència federativa (obligatòria per a tots/es els alumnes de l’Escola de Pàdel). Els no socis el 1r any podran gaudir de la tarifa de soci i a partir del 2n any s’aplicarà un 30% d’increment de la quota de soci.
L’Escola començarà l’1 de setembre i se seguirà el calendari escolar.

Galeria de fotos

_PANA7093_edit PS

Equips Escola Padel 2019/20