PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE L’OBRA

PANELL INFORMATIU

14/01/21:  Els espais destinats a persones amb mobilitat reduïda han estat redissenyats i més equipats, seguint les directrius del BAT Osona (Fase 3)
S’ha efectuat les connexions a la piscina coberta, tant des de els vestidors com per l’accés al nou magatzem (Fase 4)
S’han format els recintes fixes dels falsos sostres de la zona de taquilles.
La col·locació del paviment (Fase 4)
Actualment es treballa en la instal·lació d’electricitat, i climatització, posant cables i canonades (Fase 6)
Ja s’han instal·lat els equips de climatització (Fase 6).
S’han enderrocat i impermeabilitzat de nou les escales d’accés a la piscina d’estiu que es pavimentaran amb granit flamejat.
De manera paral·lela en taller s’ha anat treballant i ja estan pràcticament finalitzades les taquilles (Fase 5).

12/11/20: Seguiment en la formació del nou volum exterior (fase 2). I inici dels treballs en les divisòries ceràmiques, extradossats i aïllants (fase 3), i en el sanejament i sistemes d’instal·lacions (fase 6).

21/09/20: Inici de la Fase 2 amb el sanejament i reparacions als revestiments de parets i sòl.

24/08/20: Inici Fase 1 de l’obra amb el treball de buidatge dels armariets dels vestidors. Posteriorment, es va procedir al seu desmuntatge i demolició total.

EMPRESA CONSTRUCTORA

FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASE 4

FASE 5

FASE 6

– FASE 1 –

ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

 Retirada de la totalitat del mobiliari i equipament actual.

 Enderroc de divisòries i extradossats.

 Arrencada de paviments i revestiments fins deixar l’estructura neta.

 Enderroc del sanejament.

– FASE 2 –

ESTRUCTURES I SOLERES

 Reparacions de fissures.

 Formació del nou volum exterior.

 Recrescuda i reforç de la solera del paviment.

– FASE 3 –

COMPARTIMENTACIONS

 Divisòries ceràmiques.

 Extradossats i aïllants.

– FASE 4 –

ACABATS

 Paviments.

 Revestiments.

– FASE 5 –

EQUIPAMENTS

 Sanitaris.

 Mobiliari.

– FASE 6 –

SISTEMA D’INSTAL·LACIONS

 Electricitat i enllumenat.

 Aigua.

 Sanejament.

 Climatització i ventilació.

 Veu i dades.

 Protecció contra incendis.

 Megafonia.