EMPRESA INSTAL·LADORA I ENGINYERIA CLAUS EN MÀ

Actuació: instal·lació de plaques solars fotovoltàiques a la coberta de la piscina interior i a les cobertes de les marquesines del pàrquing.

Finalitat: generar electricitat neta pel seu consum en les instal·lacions del Club a cost 0.

Potència instal·lada total: 128,8 kWp que generarà aproximadament 165.000 kWh d’energia verda i sostenible amb el medi ambient.

Estalvis pel Club: estalvi de més del 25% en la factura d’electricitat, ingressos per la venda a xarxa dels excedents d’electricitat generats i no consumits, disminució dels costos fixos en la potència contractada amb la companyia elèctrica en la factura d’electricitat degut a la menor demanda d’energia de la xarxa de distribució elèctrica. Control de la generació i despesa mitjançant un sistema de monitorització remot.

Cost de la instal·lació: sense cost pel Club doncs la operació es fa mitjançant un acord contractual amb Atlas Green Energy, empresa del reconegut grup català d’electricitat Atlas Energia, que es fa càrrec de la totalitat del cost de la instal·lació i del seu manteniment fins a la seva amortització.

Carregador vehicle elèctric: s’instal·larà un carregador per vehicles elèctrics amb dues preses a disponibilitat dels socis. Per això s’habilitaran dues places de pàrquing específiques. El carregador subministrarà energia elèctrica generada per les plaques solars durant les hores de sol i de la xarxa elèctrica en la seva absència.

Avantatges de l’actuació: 

  • Generació d’energia neta, 100% renovable i km 0 a cost 0 pel Club.
  • Disponibilitat de més liquiditat al Club per l’estalvi generat.
  • Revalorització de l’actiu immobiliari del Club.
  • Sense risc financer, ja que aquest va a càrrec d’Atlas Green Energy.
  • Sense risc tecnològic, ja que el manteniment de la instal·lació està inclòs en la operació durant tot el període d’activitat fins a la seva amortització.