Simultànies
d’Escacs

Amb el gran jugador
Lluís Ureña (LOS 2115)
Dissabte 1 de juny a les 16h

A continuació es farà el lliurament
de trofeus del campionat social
d’escacs del Club Tennis VIC.

Esdeveniments relacionats