Assemblea Extraordinària de socis

El passat 14 de gener de 2021 es va celebrarà l’Assemblea Extraordinària de socis del Club Tennis Vic amb els següents punts de l’ordre del dia:

 

  1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’Assemblea celebrada el dia 5 de març de 2020.
  2. Convocatòria d’eleccions per elegir els membres de la Junta Directiva.
  3. Designació per sorteig entre els membres assistents de les persones que han de compondre la junta electoral.
  4. Dia i lloc de les eleccions i horari d’obertura i tancament del col·legi electoral per exercir el dret a vot.
  5. Dia de la reunió de l’assemblea general en la qual s’ha d’escollir la Junta Directiva d’entre les candidatures proclamades prèviament per la junta electoral.
  6. Precs i preguntes.

 

Tots els punts de l’ordre del dia van ser aprovats per unanimitat dels assitents.

Us adjuntem el calendari electoral aprovat.

CALENDARI ELECTORAL

Esdeveniments relacionats