Assemblea Ordinària de socis

Benvolguts/udes,

Us convoquem a l’Assemblea General Ordinària de Socis del club que se celebrarà el dijous dia 4 de març de 2021, a les 20.00 hores en primera convocatòria i a les 20.30 hores en segona convocatòria.

Ordre del dia:

  • Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’Assemblea Extraordinària a celebrada el dia 14 de gener de 2021.
  • Exposició i memòria de les activitats desenvolupades durant l’exercici 2020.
  • Lectura i aprovació, si escau, de l’estat de comptes de l’exercici 2020.
  • Presa de possessió de la nova Junta Directiva.
  • Presentació i aprovació, si s’escau, dels objectius per a l’exercici 2021.
  • Proposta i aprovació, si escau, de les quotes ordinàries per a l’exercici 2021.
  • Presentació i aprovació, si escau, del pressupost per a l’exercici 2021.
  • Torn obert de paraules.

La informació sobre les matèries objecte de l’Assemblea estarà a disposició dels socis durant els deu dies naturals anteriors a l’Assemblea.

Unir-se a la reunió Zoom:

https://us02web.zoom.us/j/83832485873?pwd=aDlSVzJBN1hQUzRrVmY1azUrYzRZUT09

ID de reunió: 838 3248 5873

Codi d’accés: 443692

Per accedir a l’Assemblea caldrà identificar-se amb el nom complert o DNI

Esdeveniments relacionats