Escola de Pàdel

Des de l’escola de pàdel del Club Tennis Vic, volem fomentar actituds, valors, hàbits… que l’ajudaran davant de molts altres àmbits de la vida. L’escola dóna resposta a les diferents motivacions i inquietuds dels alumnes, des de la basant més recreativa fins a la més competitiva.

Direcció
Joaquim Llimós

Junta directiva
Rosa Vila
Josep Orriols
Marc Canals

Responsable
Empresa GESPORT GLOBAL 2013

Documentació
Perquè la inscripció sigui vàlida cal que empleneu el full d’inscripció i el retorneu signat a la recepció del club.
+ Tríptic escola de pàdel 2016/17
+ Full inscripció escola de pàdel

Informació d’interès
Els dies de pluja es faran altres activitats. Al cobrar el primer rebut, s’afegirà la matrícula (65€) i la llicència federativa per a competició. Els no socis tenen un 40% d’increment en les quotes i hauran d’abonar per avançat un trimestre. L’escola començarà el 14 de setembre i se seguirà el calendari escolar.

Grups

MINI-PÀDEL
Per a nens i nenes de 6 a 8 anys
Horari: de dilluns a divendres de 17:30h a 18:30h
Preus mensuals: 1 dia: 29,50€ // 2 dies: 49€

INICIACIÓ
Per a nens i nenes de 9 a 11 anys
Horari: de dilluns a divendres de 17:30h a 18:30h
Preus mensuals: 1 dia: 35,50€ // 2 dies: 61€

PERFECCIONAMENT
Per a nens i nenes de 12 a 16 anys
Horari: de dilluns a divendres de 18:30h a 19:30h
Preus mensuals: 1 dia: 38,50€ // 2 dies: 66€

Competició i particulars

PRE-COMPETICIÓ
Nens i nenes seleccionats/des
Horari: de dilluns a divendres de 17:15h a 19:15h
De 17:15h a 17:45h – berenar junts
De 17:45h a 18:15h – preperació física
De 18:15h a 19:15h – entrenament de pàdel a pista
Preus mensuals: 2 dies: 86,50€

COMPETICIÓ
Nens i nenes seleccionats/des
Horari: de dilluns a divendres de 17:15h a 19:15h
De 17:15h a 17:45h – berenar junts
De 17:45h a 18:15h – preperació física
De 18:15h a 19:15h – entrenament de pàdel a pista
Preus mensuals: 2 dies: 86,50€

CLASSES PARTICULARS
Horari: a convenir
Preus mensuals (4 classes)
Classe individual: 101,19€
Grup de 2 alumnes: 63,59€
Grup de 3 alumnes: 48,51€

Galeria de fotos

Escola Pàdel